लकडाउनमा बसेका शिक्षकलाई अपमान गर्नेगरी आएका अभिव्यक्ति प्रति शिक्षक संघको आपत्ति