नीति, शिक्षा र नियति ?

नीति, शिक्षा र नियति ?

‘हिजो शिक्षालयहरूबाट विद्यार्थीले छोड्ने सङ्ख्या घटाउन चिन्ता गरे झैं देशबाट नागरिक विदेश पलायन हुँदा पनि त्यस्तै–त्यस्तै चिन्ता गरिदिएको भए आज…

Read More

नयाँ पुस्ताका लागि नयाँ शिक्षा किन ?

नयाँ पुस्ताका लागि नयाँ शिक्षा किन ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीत रहेर शिक्षा व्यवस्थाका बारेमा चिन्तन मनन् अर्थात विवेचना गर्न थाल्यौं…

Read More