मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले लिए करोड भत्ता !