प्रावि तह सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजा सहित)

प्रावि तह सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजा सहित)

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More

प्रावि तह गण्डकी प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजा सहित)

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More

प्रावि तह बाग्मति प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजा सहित)

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More

प्रावि तह प्रदेश ५ को शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजा सहित)

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More

प्रावि तह प्रदेश २ को शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More