लकडाउनमा बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताका लागि शिक्षक र अभिभावकले के गर्ने ?