ऐतिहासिक अविच्छिन्न गौरव र निरन्तर शैक्षिक उत्कृष्टताले विद्यालयको प्रतिष्ठा उँचो रहँदै आएको छ